Supervisiepraktijk Amsterdam

Supervisiepraktijk Amsterdam is opgericht door Sem van de Pol. Vanuit mijn onderneming wil ik mensen begeleiden die zichzelf verder willen ontwikkelen. Deze begeleiding noem ik supervisie, een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft.

Missie

Het begeleiden van het leren en de ontwikkeling van mensen die nieuwsgierig zijn naar hun verborgen talenten. Deze begeleiding kan betrekking hebben op studie, werk, vrjiwilligerswerk, het vinden van werk of het vormgeven aan een zinvol pensioen.

Visie

Supervisiepraktijk Amsterdam wil bijdragen aan een wereld waarin ieder mens de plaats inneemt waar hij/zij kan floreren. Bij het versterken van deze zelfsturing wordt men ondersteund en begeleid. In een veilige omgeving kan er vrij geoefend worden met verschillende alternatieven.

Kernwaarden van Supervisiepraktijk Amsterdam (stepping stones):

Klik op de stenen om te zien wat hier onder verstaan wordt

 • Aandachtig
  luisteren
  • Onverdeeld aandacht geven.
  • Authentiek contact maken.
  • Tijd nemen voor het leerproces.
 • Eigen
  verantwoordelijkheid
  • Leren vertrouwen op je eigen antwoord.
  • Je persoonlijke taakstelling versterken door deze te delen.
  • Afbakenen van verantwoordelijkheid.
 • Goede
  zelfzorg
  • Grenzen stellen.
  • Balans vinden tussen in- en ontspanning
  • Rekening houden met menselijke beperkingen zonder je hier strikt door te laten leiden.
 • Verdraagzaamheid
  • Focussen op hetgeen je draagkracht vergroot.
  • Succes en tevredenheid zit niet in perfectie maar in het aanvaarden van imperfectie.
  • Kijk naar de lange termijn, streef niet naar quick fixes.
 • Persoonlijke
  ontwikkeling
  • De vrijheid voor jezelf ervaren om levenslang te blijven leren.
  • Reflecteren op keuzes die je gemaakt hebt of die je graag wil maken.
  • Bewust worden van wat reeds is ontwikkeld.

Volg mij op: Link met mij op: