Supervisiepraktijk Amsterdam

Supervisiepraktijk Amsterdam is er voor mensen die in de stroming willen staan. Soms kan dit aanvoelen als een woest stromende rivier, waarin je heen weer wordt geslingerd. Diezelfde rivier kan later als een zacht stromend beekje zijn, die evengoed in beweging is. In de stroming stappen is spannend, je weet immers nooit waar je precies uitkomt.

Missie

Het begeleiden van het leren/ontwikkeling van mensen die nieuwsgierig zijn naar verborgen talenten van zichzelf. Deze begeleiding kan betrekking hebben op (vrijwilligers)werk, studie, het vinden van werk of het vormgeven aan een zinvol pensioen.

Visie

Supervisiepraktijk Amsterdam wil bouwen aan een systeemwereld waarin ieder mens de plaats kan innemen waarin hij/zij kan floreren. Supervisiepraktijk Amsterdam wil mensen ondersteunen en aanmoedigen bij het versterken van het zelfsturing.

Thema's

Vragen of thema's die centraal kunnen staan de begeleiding zijn:
  • Identiteit, wie ben ik?
  • Wat is mijn talent?
  • Op welk terrein ligt mijn moeite? En wat maakt dat ik dat moeilijk vind?
  • Het stellen van grenzen, oog hebben voor balans tussen in- en ontspanning.
  • Hoe breng ik mijn dromen in praktijk zonder de realiteit uit het oog te verliezen?
  • Keuzes maken, waneer zeg je ja en wanneer nee?
  • Contact maken met de ander.
  • Omgaan met beperkingen.
De thema's die hier vermeld worden zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er zijn meer thema's die zeer relevant zijn om te onderzoeken.

Kernwaarden van Supervisiepraktijk Amsterdam:

- Onverdeeld aandacht geven.
- Authentiek contact maken met oprechte interesse.
- De tijd nemen voor het proces.

 

- Leren vertrouwen op je eigen antwoord.
- Je persoonlijke taakstelling versterken door deze te delen met de ander.
-  Afbakenen van verantwoordelijkheid.
 
- Grenzen stellen aan wat je doet en laat.
- Zoeken naar de balans tussen in- en ontspanning
- Houd rekening met de beperkingen die je als mens hebt zonder jezelf hierdoor strikt te laten leiden.

 

- Focussen op dat wat je draagkracht vergroot.
- Succes en tevredenheid zit niet in perfectie maar in het aanvaarden van imperfectie.
- Kijk naar de lange termijn, streef niet naar quick fixes.

 

- De vrijheid voor jezelf ervaren om levenslang te blijven leren.
- Reflecteren op keuzes die je gemaakt hebt of die je graag wil maken.
- Bewust worden van wat reeds is ontwikkeld.

 

Gerelateerde afbeeldinghttps://www.facebook.com/Supervisiepraktijk-Amsterdam-1014745051920675/