Supervisie 

Supervisie is bij uitstek een methode die er aan kan bijdragen dat je als mens jezelf verder kunt ontwikkelen binnen de context van het werk. Tijdens het werk komt er geregeld veel op je af, het kan hier bijvoorbeeld gaan om verwachtingen van je collega's of eisen van je leidinggevende. Het kan soms lastig zijn om hiermee om te gaan en om dicht bij jezelf te blijven. Supervisie is een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van het werk.
Het geeft zicht op je blinde vlekken, zaken waar je tegenaan loopt, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er mogelijk zijn.
Bij het doorlopen van supervisietraject kun je voor jezelf ontdekken wat jij te leren hebt in dit proces. 

Een supervisietraject bestaat uit een minimum aantal bijeenkomsten, denk hierbij aan 10 tot 15 bijeenkomsten per traject. Als je jezelf meer tijd gunt, kan dit ook langer duren. Om een goed resultaat te behalen is het niet aan te bevelen om de hoeveelheid bijeenkomsten te verkorten. De bijeenkomsten vinden eens keer per twee weken plaats en duren bij een individueel traject een uur. Als er aan de supervisie twee personen deelnemen, duurt elke bijeenkomst anderhalf uur en bij drie personen twee uur. Het kan voor het leerproces gunstig zijn om het traject met meerdere mensen te doorlopen, hierdoor leer je niet alleen van de supervisor, maar ook van elkaar.
Dit zou ook prima iemand uit een ander werkveld kunnen zijn. 

Binnen de supervisie werk je door het schrijven van verslagen tussen de bijeenkomsten door. Taal is een belangrijk element binnen supervisie.  Dit betekent niet dat verslagen alleen uit tekst kunnen bestaan, soms kan een lied of plaatje een veel krachtiger manier zijn om duidelijk te maken wat je bedoelt.  Het verslag bestaat uit twee onderdelen: het reflectieverslag en het inbrengverslag. 

 

Supervisie als een reis waar je een andere kant van jezelf kunt ontdekken.

Volg mij op: Link met mij op: