Sem van de Pol

In 2003 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Vervolgens ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als woonbegeleider voor mensen met psychiatrische problematiek. In dit werkveld ontdekte ik de waarde van supervisie. In het werk zij er meestal voldoende zaken die geregeld moeten worden, het is volgens mij een bekende valkuil om 'in het praktische te blijven hangen'. Supervisie is een methode waar aandacht is voor het overstijgende niveau. Supervisie leert werknemers vragen te stellen waarom ze doen wat ze doen. Dit bracht mij ertoe om mijn ervaring te verbreden en mijn kennis te verdiepen. In mei 2014 heb ik de opleiding Supervisor in het Onderwijs afgerond bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam.

Ik ben geregistreerd supervisor bij de  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn werkzaamheden voer ik uit in naleving van de gedragcode van deze vakvereniging.

In het recente verleden heb ik in diverse onderwijsinstellingen supervisietrajecten begeleid, zie hiervoor de pagina partners

semvandepol

Registratienummer LVSC:    S 13075 H

Inschrijvingsnummer KvK:    63231565

BTW nummer:                         NL001914035B85

Volg mij op: Link met mij op: