Intervisie

Intervisie is een methode om het leren te bevorderen. Deze methode verschilt in die zin van supervisie dat het niet wordt begeleid door iemand die vanuit een neutrale positie meekijkt. Verder kan de inhoud en werkwijze gelijk zijn. 

Verlengstuk van supervisie

In bepaalde opleidingen is supervisie standaard in het programma opgenomen. Soms willen professionals na hun opleiding verder met het behandelen van de thema's die hierin aan bod zijn gekomen. Een intervisiegroep is hiervoor een constructieve methode.
Er zijn groepen die er goed in slagen om hiermee zelfstandig aan de slag te gaan. Al vraagt dit proces om een gepaste dosis discipline en aandacht om dit constructief te laten werken. Het op gang brengen van het leren gaat meestal niet vanzelf...

Intervisor

Om dit proces te bevorderen kan er voor gekozen worden om te starten onder begeleiding van een intervisor. Deze intervisor komt een aantal keer met de intervisiegroep bijeen. Tijdens deze begeleide start kan er besproken worden wat de groep belangrijk vindt voor de intervisie, welke afspraken men wil maken en welke structuur er wordt gehanteerd in de bijeenkomst. Hoe zorgt de groep ervoor dat dit intervisieproces doet waar het voor bedoeld is? Dat de bijeenkomst niet verzandt in een gezellig kletsen waarin  vooral om de hete brij wordt heen gedraaid.

Intervisie is bedoeld om systematisch te werken aan het leren.

Volg mij op: Link met mij op: